Nagrody Premiera dla laureatów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Wśród naukowców wyróżnionych w tym roku nagrodami Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2011, znalazło się liczne grono laureatów różnych programów FNP.

Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny nagrody otrzymali:

 • Prof. Jakub Gołąb z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Dr Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nagrodzeni zostali:

 • Dr hab. Artur Krężel z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Dr hab. Marcin Magdziarz z Politechniki Wrocławskiej,
 • Dr hab. Dominika Nowis z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Dr hab. Adam Woźniak z Politechniki Warszawskiej.

Za wyróżnione prace doktorskie nagrody otrzymali:

 • Dr Anna Karnkowska-Ishikawa z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Dr Agnieszka Kiliszek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN,
 • Dr Magdalena Lebiedzińska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN
 • Dr Grzegorz Pac z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Dr Dorota Pudzianowska z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Dr Magdalena Woźnica z Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom kolejnego ważnego sukcesu, który potwierdza najwyższą jakość ich dorobku badawczego.

Cofnij