Nagrody Premiera dla laureatów Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Z przyjemnością informujemy, że w gronie naukowców, którzy otrzymali w tym roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów tradycyjnie znalazło się wielu laureatów Fundacji.

Wśród sześciu badaczy wyróżnionych za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy, jest dwóch laureatów programów Fundacji:

W gronie dziesięciu badaczy nagrodzonych za wysoko cenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego jest czterech beneficjentów FNP:

  • Dr hab. Krzysztof Bielawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat programu START,
  • Dr hab. Wojciech Drelicharz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat programu START,
  • Dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, laureatka programów KOLUMB i POWROTY/HOMING,

Wyróżnienia za wybitne rozprawy doktorskie otrzymało 28 naukowców, spośród których siedmiu to laureaci programów Fundacji:

  • Dr Łukasz Borowski z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat programu START,
  • Dr Adam Jabłoński z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureat programu START,
  • Dr Paulina Małochleb z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka programu MONOGRAFIE FNP,
  • Dr Kamil Paduszyński z Politechniki Warszawskiej, laureat programu START,
  • Dr Joanna Przybył z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, laureatka programu START,
  • Dr Grzegorz Soboń z Politechniki Wrocławskiej, laureat programu START,
  • Dr Maciej Trzebiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, laureat programu START.

Z kolei pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej, laureat subsydium profesorskiego MISTRZ oraz programów: TECHNE, MILAB, NOVUM, SUBIN.

Pełna lista laureatów znajduje się w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: Dr Grzegorz Soboń, fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Cofnij