Najlepsi naukowcy-popularyzatorzy nagrodzeni!

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

24 stycznia 2015 r., w budynku Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, odbył się finał czwartej edycji konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS*. Każdy z 11 finalistów konkursu miał pięć minut na zaprezentowanie swojego interdyscyplinarnego projektu badawczego. Ich wystąpienia oceniała Kapituła konkursu w składzie: prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, który pełnił rolę przewodniczącego Kapituły, dr Magdalena Kulma (laureatka konkursu INTER 2014), dr Ilona Iłowiecka-Tańska, Natalia Osica, red. Dorota Romanowska oraz red. Krzysztof Michalski.

Finaliści konkursu mogli zdobyć nagrody w wysokości: 120 tys. złotych – I nagroda, 100 tys. złotych – II nagroda, oraz 80 tys. złotych – III nagroda (z czego 80% stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata). Członkowie Kapituły w trakcie obrad zadecydowali o przyznaniu nagród w łącznej wysokości 920 000 złotych aż dziewięciu finalistom.

I nagrodę, w wysokości 120 tys. złotych, zdobyli:

  • Wojciech Fendler z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który zaprezentował projekt pt. ?MikroRNA z wielkim potencjałem – poszukiwanie cukrzycy monogenowej?,
  • Tomasz Gubiec z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?Fizyka polskiego systemu bankowego?,
  • Katarzyna Krukiewicz z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, która zaprezentowała projekt pt. ?Leczenie na zawołanie, czyli o roli polimerów przewodzących w medycynie?,
  • Monika Marcinkowska z Collegium Medicum ? Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która zaprezentowała projekt pt. ?Stary lek, nowe sztuczki?. Laureatka została również zwyciężczynią głosowania publiczności i otrzymała dodatkową nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

II nagrodę, w wysokości 100 tys. złotych, zdobyli:

  • Magdalena Górecka z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która zaprezentowała projekt pt. ?Hakowanie fotosyntezy, czyli nanocząstki w służbie zielonej energii?,
  • Maciej Jasiński z Kolegium MISMaP i Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował projekt pt. ?Jeśli mrozić, to gorące! Wykorzystanie sorbetu w fizyce i Efektu Mpemby w technologii żywienia?.

III nagrodę, w wysokości 80 tys. złotych, zdobyli:

  • Dorota Frydecka z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, która zaprezentowała projekt pt. ?Życie (i zdrowie psychiczne) jako sztuka dokonywania wyborów?,
  • Tomasz Górny z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zaprezentował projekt pt. ?Retoryka i muzyka?,
  • Łukasz Rąbalski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zaprezentował projekt pt. ?Poszukiwanie naturalnych sprzymierzeńców w walce z ??.

Celem konkursu INTER jest rozwój umiejętności młodych uczonych z zakresu popularyzacji nauki. W konkursie mogą wziąć udział: doktoranci z polskich jednostek naukowych, doktorzy będący pracownikami naukowymi (do 6 lat po doktoracie) oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora). W I etapie konkursu INTER 2015 wnioski na realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego złożyło 28 młodych naukowców. Jakość naukowa zgłoszonych projektów została następnie oceniona przez panel recenzencki, który wyłonił 11 finalistów konkursu. Przed finałem młodzi badacze wzięli udział w szkoleniu z zakresu autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych, w trakcie którego szlifowali swoje popularyzatorskie umiejętności.

Patronat medialny nad finałem konkursu objęły: serwis Nauka w Polsce PAP, Forum Akademickie oraz portal studentnews.pl.

 

Zdjęcie: Monika Marcinkowska, laureatka konkursu INTER 2015 i zdobywczyni nagrody publiczności.

 

*Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cofnij