Nauka po przerwie – rusza nabór do programu POWROTY

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Ponad 4 mln zł czeka na osoby z doktoratem, które chcą wrócić do prowadzenia badań po przerwie związanej z pracą w innym sektorze gospodarki lub z rodzicielstwem. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia dzisiaj pierwszy konkurs w programie POWROTY, finansowanym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski można składać do 15 kwietnia br.

Rosnące zapotrzebowanie na naukowców i wzrost wydatków na naukę, przede wszystkim za sprawą środków z UE powoduje, że kariera naukowa w Polsce wydaje się być atrakcyjną ścieżką rozwoju zawodowego. Program POWROTY ma zachęcać do prowadzenia badań naukowych te osoby, które na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwały prowadzenie prac B+R – mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

Czas na powrót

Program POWROTY jest skierowany do osób ze stopniem naukowym doktora (do pięciu lat po doktoracie z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do dziewięciu lat po doktoracie), którzy powracają do prowadzenia badań naukowych po okresie przerwy trwającej nie krócej niż 9 miesięcy. Przerwa ta mogła być spowodowana pracą w innym sektorze gospodarki lub rodzicielstwem. Z programu mogą także skorzystać te osoby, które po doktoracie zaczęły pracę w sektorze B+R, ale nie prowadziły badań naukowych, np. pracownicy administracyjni, czy brokerzy naukowo-technologiczni ? dodaje dr Poprawka.

W firmie i na uczelni

W programie POWROTY projekty można realizować zarówno w jednostce naukowej, jak i w firmie, jednak w obu przypadkach konieczna jest współpraca z partnerem naukowym. Możliwość realizacji projektów w tych dwóch miejscach jest istotna z punktu widzenia stymulowania mobilności i współpracy międzysektorowej. Instytucje naukowe mają szansę zyskać osoby z doświadczeniem w sektorze gospodarczym, a firmy ? zwiększyć kadry B+R, których brakuje w polskich przedsiębiorstwach – mówi dr Tomasz Poprawka.

800 tysięcy zł na projekt

Dofinansowaniu w programie POWROTY będą podlegać projekty, których przedmiotem będą badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, zwłaszcza takie, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu czy procesu produkcyjnego, jak również projekty posiadające znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego. Na dwuletni projekt można zdobyć 800 tys. zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Nabór wniosków do pierwszego konkursu trwa od 1 marca br. do 15 kwietnia br. Kolejny nabór przewidziany jest w połowie września.

Cofnij