„Nauka w czasach przemian” – raport już dostępny

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport pt. „Nauka w czasach przemian. Jak badania finansowane z Funduszy Europejskich pomagają chronić nas przed globalnymi zagrożeniami i wykorzystywać historyczne szanse”. W materiale znajdą Państwo informacje na temat ponad 30 wybitnych naukowców i ich osiągnięć badawczych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), podsumowanie programów realizowanych przez FNP w ramach perspektywy 2014-2020. Dzielimy się także doświadczeniami Fundacji we wdrażaniu funduszy europejskich.

Pobierz publikację >>

English version of the publication >>

W raporcie „Nauka w czasach przemian” przedstawiono osiągnięcia ponad 30 wybitnych naukowców, których badania były wspierane przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, finansowanego przez Unię Europejską. Materiał zawiera pięć artykułów tematycznych, które odnoszą się do badań z różnych obszarów. Publikacja pokazuje, jak polska nauka – dzięki Funduszom Europejskim – odpowiada na globalne wyzwania i szanse, takie jak pandemia COVID-19, rozwój nowych materiałów, diagnostyki medycznej i innowacji medycznych, energetyki i ekologii oraz technologii kwantowych.

W raporcie znajduje się także opis oraz podsumowanie programów, które Fundacja realizowała w ramach POIR, wspierając naukę i naukowców w Polsce kwotą ok. 1,2 mld zł (z funduszy europejskich). Dzięki tym środkom utworzono m.in. kilkaset zespołów badawczych i uruchomiono 14 centrów doskonałości, realizujących badania na światową skalę, a także umożliwiono zaangażowanie ponad 3 300 osób w realizację projektów.  Wyniki badań finansowanych przez FNP zostały docenione przez środowisko międzynarodowe, co znalazło odzwierciedlenie w prawie 2 700 artykułach naukowych opublikowanych na łamach prestiżowych, międzynarodowych czasopism naukowych.

W raporcie można znaleźć szczegółowe dane liczbowe dotyczące poszczególnych programów, naukowców i stypendystów oraz partnerów biznesowych i naukowych zaangażowanych w realizację projektów.

W raporcie Fundacja dzieli się także swoimi doświadczeniami i podsumowuje efekty wdrażania funduszy europejskich.

Grafiki POIR_Grafika do aktualności na naszą stronę www

Pandemia to tylko początek. Walka z COVID-19 otwiera drogę do medycznych przełomów?

Naukowcy w Polsce, wspierani środkami z Funduszy Europejskich przekazywanymi za pośrednictwem m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prowadzą światowej klasy badania dotyczące COVID-19. Powstające w polskich laboratoriach rozwiązania mogą dać nam narzędzia do poradzenia sobie nie tylko z pandemią COVID-19, lecz także z wieloma innymi chorobami. W artykule znaleźć można informację o wkładzie polskich naukowców w rozwój technologii mRNA, która może wspomagać leczenie m.in. nowotworów. W tekście opisano nowe urządzenie diagnostyczne pozwalające na sprawną i wiarygodną identyfikację SARS-CoV-2 oraz nowe rozwiązania umożliwiające szybsze i skuteczniejsze testowanie m.in. nowych leków przeciwwirusowych. Kolejnym interesującym wątkiem artykułu jest tzw. „COVID-stigma”, czyli wpływ pandemii na stygmatyzowanie imigrantów i mniejszości etnicznych.

Od nanoskali do megastruktur. Polscy naukowcy tworzą materiały przyszłości

Opracowywane w polskich laboratoriach materiały mogą otworzyć przed inżynierami i naukowcami zupełnie nowe, niedostępne im dotąd możliwości. Potencjalnie nowatorskie tworzywa mogą być zastosowane w różnych dziedzinach np. w medycynie lub energetyce jądrowej. Wspierani Funduszami Europejskimi badacze wykorzystują właściwości materii w nanoskali, podpatrują naturę i usprawniają wykorzystywane od tysiącleci materiały, by otworzyć przed ludzkością nowe możliwości do rozwoju. W artykule opisano również materiały, które mogą zmienić sposób, w jaki przechowujemy dane. Poruszono także temat tworzyw, które mogą przyczynić się do „zielonej transformacji” energetycznej, m.in. takich, które bardziej efektywnie od istniejących dziś przetwarzają promieniowanie słoneczne. Nie zabrakło także informacji o pracach nad materiałami mogącymi znaleźć zastosowanie w systemach bezpieczeństwa, telekomunikacji, systemach konwersji energii słonecznej, otrzymywaniu wodoru czy medycynie.

Zrozumieć, zdiagnozować, wyleczyć. Badania polskich uczonych rozwijają medycynę

Od supernowoczesnych terapii wzroku, przez rozpracowywanie procesów stojących za rozwojem zarówno najpowszechniejszych, jak i najrzadszych schorzeń, aż po nowatorskie techniki, które umożliwiają walkę z chorobami przy pomocy rozwiązań wypracowanych przez samą naturę. To tylko część rezultatów badań z zakresu nauk medycznych finansowanych z Funduszy Europejskich przy współudziale FNP. W tej części publikacji zaprezentowano badania, jakie obecnie prowadzą naukowcy z Polski w obszarze chorób mózgu. Opisano także nowe techniki obrazowania, pozwalające na precyzyjne wyszukiwanie w strukturze oka niepokojących sygnałów o stanie zdrowia. W artykule znaleźć można także m.in. informacje na temat najnowszych metod na ograniczenie nadmiernej aktywności układu odpornościowego, opartych na badaniach nad pasożytami.

Energia na przyszłość

Opanowanie kryzysu klimatycznego wymaga głębokiego przemyślenia, w jaki sposób wytwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy energię. Badania naukowców wspieranych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej dzięki środkom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój otwierają drogę do efektywnej, czystej i przyjaznej środowisku przyszłości. W tekście opisano wyzwania, przed którymi stoi UE w kontekście transformacji energetycznej. Naukowcy opowiedzieli m.in. o technologiach, jakie pojawiają się w kontekście dążenia do efektywnego zarządzania wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Jednym poruszonych wątków były nowoczesne banki energii. Artykuł opowiada także o nowych możliwościach wykorzystania surowców powstających w wyniku energetycznego spalania węgla.

Superkomputery, szyfry i tajemnice Wszechświata. Polscy naukowcy przełamują kwantowe bariery

Obliczenia, pomiary, łączność – w polskich ośrodkach rozwijane są technologie kwantowe, które mogą zmienić wiele kluczowych dla naszej cywilizacji dziedzin życia i dać nam możliwości, o jakich dotąd trudno było choćby marzyć. W ostatniej części tematycznej publikacji przedstawiono prace nad technologiami, które mogą posłużyć do budowy prawdziwych komputerów kwantowych. Na łamach artykułu naukowcy tłumaczą także, dlaczego technologie kwantowe mogą zapewnić całkowitą poufność danych przesyłanych przez komputerowe sieci. W publikacji poświęcono miejsce także precyzyjnym czujnikom służącym na przykład do badań biomedycznych czy szybkiej łączności bezprzewodowej.


Zaprezentowani na łamach publikacji FNP naukowcy to laureaci lub członkowie zespołów badawczych realizujący badania w programach koordynowanych przez Fundację, tj.: Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, TEAM, TEAM-NET, TEAM-TECH (wraz z Core Facility). Fundusze na realizację programów pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Publikacja pt. „Nauka w czasach przemian. Jak badania finansowane z Funduszy Europejskich pomagają chronić nas przed globalnymi zagrożeniami i wykorzystywać historyczne szanse” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Kliknij i pobierz publikację >>

 

 

belka POIR_pl_1

Cofnij