Nauki humanistyczno-społeczne w KIS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdza, że tematyka nauk humanistyczno-społecznych znajduje swoje odzwierciedlenie w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) określają zakres tematyczny projektów możliwych do dofinansowanie przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Zgodnie z dokumentem „Relacja zakresu nauk humanistyczno-społecznych z Krajową Inteligentną Specjalizacją”, przedstawionym przez Ministerstwo i opracowanym na bazie konsultacji z Grupami Roboczymi ds. KIS, obszar nauk humanistyczno-społecznych wpisuje się w zakres merytoryczny następujących KIS:

  • KIS 1 ds. zdrowego społeczeństwa,
  • KIS 12 ds. inteligentnych sieci i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych,
  • KIS 15 ds. fotoniki,
  • KIS 16 ds. inteligentnych technologii kreacyjnych.

Ocena zgodności tematu projektu z daną krajową inteligentną specjalizacją dokonywana jest każdorazowo przez ekspertów oceniających dany wniosek o dofinansowanie projektu.

Zainteresowanych startem w konkursach w ramach POIR zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 

 

 

 

Cofnij