Naukowcy apelują o odroczenie wyborów prezydenckich

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, FNP wspiera walkę z COVID-19
-A A+

Grupa 540 naukowców ? pracowników naukowych polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia – wystąpiła z apelem do Prezydenta i Premiera RP o odroczenie zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Apel został zainicjowany przez prof. Jacka Jassema z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród sygnatariuszy listu jest prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, oraz wielu laureatów programów Fundacji.

Poniżej przytaczamy treść apelu:

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Panie Prezydencie
Panie Premierze

Nasilająca się pandemia COVID-19 stwarza dla całego świata wyjątkowe zdrowotne i materialne zagrożenie. Liczba zakażonych osób w naszym kraju szybko wzrasta i przy obecnej tendencji w najbliższych tygodniach może osiągnąć poziom zakażeń występujący w krajach najbardziej dotkniętych tym nieszczęściem. Zasoby polskiego systemu ochrony zdrowia są znacznie skromniejsze niż zamożnych państw Europy Zachodniej i mogą się okazać niewystarczające by sprostać temu wyzwaniu.

W obecnej sytuacji planowane na dzień 10 maja bieżącego roku wybory prezydenckie stwarzają ogromne ryzyko zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wszystkich osób, które wezmą udział w tych wyborach. Groźba gwałtownego rozszerzenia się epidemii jest bardzo realna, co pokazały tragiczne doświadczenia niedawnych wyborów samorządowych we Francji. W ich wyniku zachorowało wielu członków komisji wyborczych i wolontariuszy zaangażowanych w wybory, a skokowy wzrost liczby zachorowań w skali całego kraju sparaliżował francuski system ochrony zdrowia.

Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków komisji wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa. Środki ochrony osobistej, które należałoby w tym celu uruchomić dramatycznie uszczuplą już obecnie niewystarczające zasoby. Jako pracownicy naukowi polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa zwracamy się z usilnym apelem i prośbą o podjęcie przewidzianych w polskim systemie prawnym działań oraz postanowień umożliwiających przeprowadzenie wyborów prezydenckich w innym niż pierwotnie zaplanowano terminie i w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu obywateli.  

Prof. dr hab. Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny

Cofnij