Naukowcy z Lublina odkryli nowe możliwości obrazowania molekularnego

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Zespół prof. Wiesława I. Gruszeckiego z UMCS w Lublinie, laureata programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, pobił światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego. Wyniki zostały ogłoszone w renomowanych czasopismach – Nanoscale i Analytical Chemistry.

Badania lubelskich naukowców opisane w Nanoscale dotyczą obrazowania mikroskopowego próbek, w oparciu o zjawisko absorpcji promieniowania z zakresu podczerwieni (IR). Ostatnie lata przyniosły ogromny postęp w mikroskopii IR, w związku z opracowaniem systemu mikroskopowego o nazwie ?nano-IR?. System ten umożliwił ustanowienie limitu rozdzielczości w obrazowaniu IR na poziomie ok. 100 nm. Zespół prof. Gruszeckiego, we współpracy z fizykami z Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL), podjął udaną próbę pobicia tego rekordu, w wyniku której udało się obniżyć granicę rozdzielczości do poziomu ok. 10 nm. Było to możliwe dzięki opracowaniu specjalnych próbek złożonych z dwóch składników (wielo-dwuwarstwy lipidowo-białkowe), różniących się znacznie przewodnictwem termicznym oraz charakteryzujących się znacznym uporządkowaniem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki.

W trakcie prowadzenia prac badawczych często napotykamy na bariery istotnie ograniczające ich postęp. W wielu przypadkach bariery te wynikają z ograniczeń samych technik eksperymentalnych. Zdarza się również, iż niejako ?przy okazji?, badacze dokonują modyfikacji tych metod, a nawet odkrywają i proponują nowe techniki badawcze. Historia wielkiej nauki, jak też i codziennej praktyki laboratoryjnej, jest bogata w tego typu przypadki. Wydaje się, iż do tej kategorii zaszeregować można nasze ostatnie wyniki ? mówi prof. Gruszecki.

Drugie osiągnięcie, ogłoszone na łamach czasopisma Analytical Chemistry, związane jest z odkryciem metody obrazowania molekularnego w oparciu o efekt foto-termiczny. Nowa technika nazwana została przez autorów mikroskopią obrazowania foto-termicznego (PTIM, Photo-Thermal Imaging Microscopy). Umożliwia ona obrazowanie w nanoskali obiektów molekularnych, bazując na wydzielanym przez nie cieple. Metoda ta może być zastosowana w badaniach próbek biologicznych, a także w naukach materiałowych.

Badania zespołu prof. Gruszeckiego były finansowane ze środków pochodzących z programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (edycja 7/20011)

Publikacje:

 

Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej był realizowany w latach 2008 ? 2012. Program został uruchomiony dzięki pozyskaniu przez Fundację środków z funduszy europejskich w ramach Działania 1.2 ?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem programu TEAM było zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program wspierał projekty z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich.

W ramach programu zorganizowano 9 konkursów, w których oceniano 546 zgłoszonych wniosków. Ostatecznie granty przyznano 73 projektom (współczynnik sukcesu ? 14%). Wzięło w nich udział łącznie 1163 stypendystów, w tym 70 obcokrajowców. W ramach programu przyznano dofinansowanie w wysokości 154 mln zł.

Kontakt dla mediów: Dominika Wojtysiak – Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel.: 698 931 944, email: wojtysiak@fnp.org.pl

Do pobrania:

Infografika Nano IR

Infografika PTIM

Zdjęcie_prof. Wiesław I. Gruszecki z zespołem_ fot. One HD

Zdjęcie_Prof. Wiesław I. Gruszecki z zespołem 2_fot.One HD

Zdjęcie_Prof. Wiesław I. Gruszecki portret_fot. One HD

Informacja prasowa_Word

 

Cofnij