Nominacja do Nagrody im. Długosza dla książki z serii MONOGRAFIE

Miło nam poinformować, że wydana w serii MONOGRAFIE FNP książka Wojciecha Bałusa „Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku” otrzymała w tym roku nominację do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 października podczas uroczystej gali finałowej 16. Targów Książki w Krakowie.
Nagroda Długosza to corocznie przyznawane wyróżnienie za dzieła o wybitnych wartościach poznawczo−naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, napisane przez polskich autorów. Organizatorami konkursu są Targi Książki w Krakowie i Polska Izba Książki.

Książki wydane w serii MONOGRAFIE były już wyróżniane Nagrodą Długosza lub nominacjami do niej:

  • Ryszard Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie (nominacja do nagrody w 1998 r.)
  • Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny (nominacja do nagrody, 1998 r.)
  • Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka (nominacja do nagrody w 1999 r.)
  • Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości  (Nagroda im. J. Długosza, 2003 r.)
Cofnij