„Świadkowie świadectw” – nowa książka w programie MONOGRAFIE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii MONOGRAFIE FNP nową pracę: „Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej” dr Anny Mach z Uniwersytetu Warszawskiego.

Informujemy także, że prace do konkursu, które Rada Wydawnicza rozpatrzy na następnym (ostatnim przed wakacjami) posiedzeniu, należy zgłaszać do 26 maja 2015 r. (decyduje data wpłynięcia). Prace na pierwsze posiedzenie po wakacjach przyjmowane będą do początku września.

Informacje o programie

 

Cofnij