Nowa książka w serii Monografie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Seria wydawnicza Monografie FNP wzbogaciła się o kolejną pracę. Jest nią książka autorstwa dra Jacka Jarockiego pt. „Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona”.

Świadomość, wolna wola i jaźń to kanoniczne zagadnienia filozoficzne od setek lat frapujące kolejne pokolenia uczonych. Zajął się nimi również współczesny brytyjski filozof analityczny Galen John Strawson (ur. 1952), który w trakcie czterdziestoletniej kariery poświęcił tym tematom liczne książki i artykuły. Jego myśl wyróżnia się odwagą, z jaką broni niepopularnych w nurcie filozofii anglosaskiej poglądów, takich jak panpsychizm, koncepcja pojęciowej sprzeczności moralnej odpowiedzialności czy teoria krótkotrwałych jaźni. Choć pomysły te wzbudzają wiele głosów polemicznych, mają coraz większe znaczenie w najnowszych debatach. Aporetyczny ton prac filozofa stanowi zaproszenie do dyskusji, w której wykuwają się interesujące idee podejmowane przez coraz większą liczbę uczonych.

Celem książki jest krytyczne przedstawienie poglądów Strawsona na tytułowe kwestie. Monografia zarysowuje zarazem szerszy kontekst historycznych i współczesnych dyskusji. Nie jest ona zatem wyłącznie streszczeniem idei Brytyjczyka, ale także próbą wskazania ich miejsca we współczesnych sporach, a ponadto – odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa filozofia Strawsona w analitycznej metafizyce. Jest to również próba spojrzenia na zmiany, jakie zaszły w filozofii analitycznej, która od nieufności względem twierdzeń metafizycznych, przeszła przez fazę metafizyki opisowej, aż po akceptację spekulatywnych systemów metafizyki rewizyjnej, których jednym z przykładów jest koncepcja Strawsona.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK. Jest dostępna w sprzedaży w wybranych księgarniach akademickich na terenie całego kraju oraz w księgarni internetowej wydawnictwa: LINK

Więcej informacji:

Cofnij