Nowa książka z serii MONOGRAFIE FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w serii MONOGRAFIE FNP ukazała się nowa publikacja pt. ?Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee? autorstwa profesor Anny Grześkowiak-Krwawicz.

Celem monografii była próba opisania szlacheckiego dyskursu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795) poprzez analizę najważniejszych funkcjonujących w nim pojęć, pokazanie w jaki sposób i przy pomocy jakich terminów mówiono o sprawach państwa, jaki obraz świata politycznego kreślono, jaki system wartości politycznych znajdował odbicie w dyskursie. Podstawę źródłową stanowiła szeroko rozumiana literatura polityczna od końca XVI do końca XVIII wieku, zarówno poważne traktaty wybitnych autorów, jaki i publicystyka polityczna (określając dzisiejszymi kategoriami) powstała w toku aktualnych dyskusji.

Książka pokazuje jak bogatym i ciekawym zjawiskiem był dyskurs polityczny, który ukształtował się w toku dyskusji i sporów szlacheckich uczestników życia politycznego, a zarazem jak głęboko, przy całej swojej swoistości był zakorzeniony w tradycji antycznej i w europejskiej tradycji republikańskiej.

Więcej informacji o książce i autorze można znaleźć na stronie serii MONOGRAFIE FNP tutaj.

Książka jest już dostępna w księgarniach akademickich na terenie całego kraju oraz w sprzedaży internetowej Wydawnictwa Naukowego UMK: link

Informacji o programie MONOGRAFIE i nowych konkursach udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

Cofnij