Nowa książka z serii MONOGRAFIE FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Uprzejmie informujemy, że do serii MONOGRAFIE FNP dołączyła kolejna książka. Jest nią praca autorstwa dr Ewy Brzeskiej pt. ?Recepcja twórczości Samuela Becketta w Polsce?.

Książka składa się z trzech części: pierwszą tworzą trzy rozdziały, kolejną aneksy, ostatnią ? bibliografia. Analizę obecności Samuela Becketta w Polsce także podzielono na trzy okresy. Pierwszy z nich, zatytułowany ?Beckett i teatr absurdu? obejmuje lata 1952?1989. Nakreślono w nim tło historyczno-społeczne, na którym pojawiły się pierwsze dzieła pisarza i reakcje na nie w postaci esejów, inscenizacji oraz recenzji spektakli. Rozdział drugi, ?Beckett oswojony. 1990?2006?, opisuje Becketta obecnego już na stałe w teatrach i w krytyce literackiej oraz przedstawia opinie samego Becketta w sprawie produkcji ?niekanonicznych?, a więc niezgodnych z jego zamysłami. Niezwykle interesujący wydaje się tu pewnego rodzaju brak konsekwencji pisarza, stanowiący punkt wyjścia do współczesnych debat o prawach autorskich Becketta na całym świecie. W ostatnim rozdziale, ?Beckett przemieniony. 2007?2019?, jest mowa o zaistnieniu nowego spojrzenia na dzieło Becketta oraz o potrzebie twórczego przetwarzania jego utworów za pomocą różnorodnych mediów. Trójdzielne aneksy niniejszej monografii zawierają wykaz polskich inscenizacji (ponad 170 premier), spis dwudziestu czterech utworów muzycznych zainspirowanych tekstami Becketta, a także listę festiwali i seminariów zorganizowanych w Polsce (łącznie 15). Podzielona na pięć części bibliografia zbiera nie tylko spis dzieł Becketta (38 utworów prozą, 31 wydań dramatów, 9 tomów wierszy, 6 esejów krytycznych, 7 publikacji obejmujących przekłady, 9 utworów dla radia i telewizji oraz film) i ich przekłady na język polski (64 przekłady prozy, 42 przekłady dramatów, 15 wierszy, 13 utworów dla radia i telewizji oraz 10 pozostałych), ale także wybór opracowań, biografii i wspomnień stworzonych przez wybitnych znawców Becketta. Obejmuje ponadto obszerny chronologiczny spis polskich publikacji na temat Samuela Becketta.

Książka jest dostępna w sprzedaży w księgarniach akademickich w całej Polsce.

Można ją także kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

MONOGRAFIE FNP to prestiżowa seria oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.

Więcej informacji o:

Informacji o programie MONOGRAFIE i kolejnych edycjach konkursu udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

 

Cofnij