Nowa publikacja w serii MONOGRAFIE FNP już dostępna

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Jest to książka autorstwa Michała Mokrzana pt.: Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania.

Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot ?klasy?kapitału?coachingu?, który jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu idei przedsiębiorczości, odpowiedzialności indywidualnej oraz uekonomicznienia stosunków nieekonomicznych. Coaching ? rozumiany jako materializacja neoliberalnych technologii urządzania (neoliberal technologies of governmentality) ? jest praktyką materialno-symboliczną zachęcającą członków wyższych klas średnich w Polsce do podejmowania prób rozwijania form kapitału emocjonalnego (samoświadomości, postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i umiejętności zarządzania emocjami) w celu radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez późny kapitalizm. Członkowie wyższych klas średnich, biorący udział w prowadzonych przez autora badaniach etnograficznych, budują tożsamość klasową w procesie afektywnej pracy nad sobą, inicjowanej w ramach coachingu, która wypływa z potrzeby zyskania i/lub poszerzenia wymienionych wyżej dyspozycji emocjonalno-kognitywnych. Coaching jest narzędziem zarówno tę potrzebę zaspokajającym, jak i ją produkującym. Jest on mechanizmem konstruującym neoliberalne podmioty wyższych klas średnich, wyposażającym je nie tylko w kapitał emocjonalny, lecz także kategorie, na podstawie których sami działają i myślą o sobie oraz otaczającym świecie. Książka dowodzi, że pracę coachingową odpowiedzialną za wytwarzanie neoliberalnych podmiotów wyższych klas średnich konstytuuje mechanizm retoryczny i polityczny, który dookreśla etykieta, stanowiąca także drugi człon tytułu monografii: perswazja neoliberalnego urządzania.

Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie serii MONOGRAFIE FNP.

Książka jest dostępna w sprzedaży w księgarniach akademickich w całej Polsce.

Można ją także kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

MONOGRAFIE FNP to prestiżowa seria oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.

Więcej informacji o:

Informacji o programie MONOGRAFIE i kolejnych edycjach konkursu udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

Cofnij