Nowe książki w seriach wydawniczych FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W serii Monografie FNP ukazały się cztery nowe książki:

Kobiety w dynastii Piastów autorstwa Grzegorz Paca z Instytutu Historii UAM, która opowiada o roli społecznej i sposobie postrzegania kobiet w pierwszej polskiej dynastii.

Historia sceptycyzmu, której autorką jest dr hab. Renata Ziemińska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Monografia jest pierwszą całościową rekonstrukcją dziejów sceptycyzmu (od starożytności po współczesność).

Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce dr Kamili Baranieckiej-Olszewskiej z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Książka ma dwóch głównych bohaterów: tytułowe misteria oraz teorię performance jako propozycję koncepcji interpretacyjnej w badaniach antropologicznych nad współczesną religijnością.

Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku autorstwa Anny Engelking z Instytutu Slawistyki PAN. Jest to analiza antropologiczna, dekonstruująca potoczny stereotyp kołchozu jako instytucji nieodłącznej od fenomenu homo sovieticus. Daje ona wgląd w długie trwanie konstytutywnych dla tożsamości współczesnych kołchoźników tradycyjnych kategorii kognitywnych i aksjologicznych, jakie przetrwały XX-wieczne paroksyzmy destrukcji: kolektywizację, ateizację, wojnę i Zagładę.

Wszystkie książki można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

O kolejną pozycję wzbogaciła się także finansowana przez Fundację seria Origines Polonorum. Najnowsza publikacja nosi tytuł „Wolin wczesnośredniowieczny, część 1” i prezentuje wyniki najnowszych badań wykopaliskowych, rezultaty studiów problemowych oraz podsumowanie ponad stu lat badań archeologicznych i historycznych kompleksu osadniczego nad Dziwną oraz kultury jego mieszkańców. Na stronie internetowej poświęconej serii można znaleźć bogaty wybór zdjęć prezentujących efekty wykopalisk oraz informacje o autorach i streszczenie książki (w jęz. angielskim).

Książkę można kupić online.

Cofnij