Nowe konkursy ? ADIUSTACJE i TRANSLACJE w programie MONOGRAFIE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że 13 stycznia rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w dwóch konkursach w programie MONOGRAFIE.

Od 13 stycznia 2016 r. ponownie możliwe będzie składanie wniosków w konkursie TRANSLACJE (w ramach programu MONOGRAFIE) na dofinansowanie kosztów przekładu na jeden z języków kongresowych pracy wydanej w programie MONOGRAFIE. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby, których prace zostały opublikowane w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 roku. Więcej informacji na stronie programu MONOGRAFIE.

Fundacja uruchomiła także konkurs ADIUSTACJE na dofinansowanie kosztów adiustacji językowej prac przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych przez wydawcę zagranicznego. Więcej informacji na stronie konkursu.

W programie MONOGRAFIE finansowane są wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Do tej pory w serii ukazało się niemal 200 tytułów, w tym m.in. popularna książka pt. Mieszko I tajemniczy Przemysława Urbańczyka.

Informacji o konkursach udziela Julia Zimmermann, koordynator programu, e-mail: zimmermann@fnp.org.pl.

Zobacz także stronę serii wydawniczej Monografie FNP.

 

Cofnij