Nowe książki w serii MONOGRAFIE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

?Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego? autorstwa Anny Dziedzic i ?Historia mówiona i wojna? Piotra Filipkowskiego to najnowsze publikacje, które ukazały się w ramach serii wydawniczej MONOGRAFIE FNP.

Anna Dziedzic w swojej monografii poświęconej Edwardowi Abramowskiemu (1868-1918)
podejmuje próbę całościowego ujęcia filozofii człowieka, wyłaniającej się z szeroko zakrojonych poszukiwań Abramowskiego, obejmujących, poza filozofią, także psychologię, socjologię, biologię i praktyczne kwestie organizacji życia społecznego. Zdaniem autorki, Abramowski tworzył projekt samorealizacji jednostkowej i społecznej, kładąc nacisk na aktywność podmiotu poznającego, formułując własną teorię podświadomości, opisując miejsce człowieka w procesie ewolucji przyrodniczej, proponując ideał autokreacji indywidualnej oraz koncepcję nadczłowieka. Autorka plasuje refleksje Abramowskiego na tle przełomu XIX i XX wieku – czasów popularności idei psychiki nieświadomej, wiary w dziedziczenie cech nabytych, nowych koncepcji estetycznych i religijnych, sporu o paralelizm psychofizyczny.

Punktem wyjścia pracy Piotra Filipkowskiego pt. ?Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych? jest udział autora w międzynarodowym projekcie dokumentacyjno-badawczym oral history poświęconym byłym więźniom obozu koncentracyjnego Mauthausen i jego podobozów (Mauthausen Survivors Documentation Project). Autor nie próbuje jednak rekonstruować historii kacetu za pomocą więźniarskich narracji. Zamiast tego zaprasza raczej czytelnika do podróży w głąb tych opowieści. Analizie tekstów transkrypcji towarzyszy interpretacja zapisów audio oraz wideo. Nie brak też didaskaliów, które przywołują sytuację wywiadu i przybliżają interakcyjny proces tworzenia świadka i jego świadectwa. Lektura oznacza tu więc jednoczesną, równoległą eksplorację wielu symbolicznych znaczeń zawartych w relacjach historii mówionych.

Książki można kupić za pośrednictwem wydawcy ? Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Seria wydawnicza MONOGRAFIE FNP istnieje od 1994 r. W jej ramach publikowane są najciekawsze prace z dziedziny humanistyki i nauk społecznych wyłonione w drodze otwartego konkursu. Autorzy zainteresowani przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem finansowania publikacji, mogą składać aplikacje w trybie ciągłym.

Cofnij