Nowe książki z serii MONOGRAFIE już w sprzedaży

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

W serii MONOGRAFIE FNP ukazały się właśnie dwie nowe publikacje: ?Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu? dra Krzysztofa Rzepkowskiego oraz ?Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim? dra hab. Pawła Majewskiego.

Więcej o książce ?Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu? dra Krzysztofa Rzepkowskiego:

W przysłowiach, porzekadłach, ludowych podaniach, przyśpiewkach i balladach aż do XVII wieku młynarze niemal zawsze występowali jako pazerni bogacze i oszuści, którzy dla zysku są gotowi paktować nawet z diabłem, oraz wyzuci z zasad łajdacy, którzy dybią nie tylko na cudze ziarno, ale także na cudze żony. Uchodzili za synonim oszusta i prostaka, wcielenie zła, alegorię złodziejstwa, symbol nieuczciwości, rozwiązłości i hipokryzji. W czasach nowożytnych doczekali się zupełnie odmiennego wizerunku: jowialnych i poczciwych wieśniaków, żyjących beztrosko z dala od ludzi i spraw tego świata. Ich nalana, rumiana twarz, będąca dotąd jedynie oznaką pazerności, teraz zaczęła wyrażać także pełnię i radość życia, w którym nie stroni się od hedonistycznych przyjemności ? kobiet, wina, śpiewu i tańca. Od tego momentu aż do końca tradycyjnego młynarstwa rozśpiewany i roztańczony młynarz będzie szedł w parze ze swym poprzednikiem ? zachłannym i lubieżnym łajdakiem. Prezentowana książka jest zapisem ich kulturowej wędrówki przez wieki.

Więcej o książce ?Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim? dra hab. Pawła Majewskiego:

Książka jest próbą syntetycznego opisu procesów, które doprowadziły do powstania ?tekstowego obrazu świata? charakterystycznego dla kultury europejskiej. Analizując teksty Arystotelesa, Archimedesa, Ksenofonta i innych pisarzy starożytnych, autor tej książki chce wykazać, że średniowieczna, nowożytna i współczesna ?kultura tekstu? w nauce i literaturze europejskiej nie wynika z uniwersalnych relacji między językiem, światem i doświadczeniem, lecz stanowi rezultat konkretnych procesów historycznych oraz kulturowych.

Dowiedz się więcej o książkach:

?Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu?

?Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim?

Publikacje są dostępne w księgarniach naukowych w całej Polsce oraz w wybranych księgarniach internetowych, m.in. w księgarni internetowej Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: www.kopernikanska.pl.

W ramach programu MONOGRAFIE realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej finansowane są wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy oraz honorarium. Dodatkowo można zgłosić się do konkursu MONOGRAFIE – Adiustacje, w ramach którego oferowane jest sfinansowanie adiustacji językowej monografii przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych) i MONOGRAFIE – Translacje (dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP). Najbliższy termin zgłaszania prac do konkursów upływa 15 marca 2016 r. Więcej informacji tutaj.

Cofnij