Nowe środki na badania związane z COVID-19 przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Dodatkowe środki, które także pochodzą z POIR 4.4., w wysokości prawie 15 mln zł otrzymało 14 projektów badawczych.

 

Lista projektów wskazanych do finansowania

Nabór wniosków był prowadzony od 15 kwietnia do 12 maja. Do konkursu* przystąpiło 53 beneficjentów realizujących projekty w programach TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY. Zgłaszane do konkursu zadania badawcze musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp. Wnioski były oceniane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin pracujących wspólnie.

Więcej informacji:

Programy TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

(*Nabór wniosków nie odbywał się w trybie konkursowym w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, był przeznaczony wyłącznie dla aktualnie realizowanych projektów POIR 4.4.)

 

 

poir_ncbr_rp_ueefrr

Cofnij