Nowe terminy szkoleń w projekcie SKILLS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowym harmonogramem szkoleń organizowanych przez Fundację w ramach projektu SKILLS.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2014 Projekt SKILLS

W ramach działań w projekcie SKILLS Fundacja oferuje:

  • szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi,
  • szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości,
  • warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej,
  • szkolenia z zakresu upowszechniania nauki.

Szkolenia prowadzone są przez najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy, takich jak: VITAE, Econnect Communication, ValueTank, Fuentek, Zbigniew Krzewiński czy Edward Potworowski.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby zamieszkałe w Polsce, będące:

  • pracownikami naukowymi zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktorantami z polskich jednostek naukowych,
  • absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Fundacja zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie podczas szkolenia, a także nocleg osobom spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie. Dojazd na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Rekrutacja na szkolenia jest ogłaszana na stronie internetowej FNP w zakładce projekt SKILLS ? szkolenia. Rekrutacja na najbliższe szkolenia (?Prezentacja wyników badań naukowych? oraz ?Współpraca interdyscyplinarna?) zostanie ogłoszona do końca lipca br. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji na kolejne szkolenia będzie umieszczana sukcesywnie w polu „Aktualne szkolenia” (zakładka projekt SKILLS ? szkolenia).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się w bazie szkoleń: http://szkolenia.fnp.org.pl i złożyć aplikację na wybrane szkolenie.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy zwłaszcza naukowców, którzy chcą aplikować do kolejnych edycji konkursów: IMPULS, eNgage i INTER. Wnioski w tych konkursach mogą składać tylko badacze, którzy są jednocześnie uczestnikami projektu SKILLS, a więc podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych. Dzięki udziałowi w szkoleniu mogą Państwo zyskać status uczestnika projektu SKILLS.

Cofnij