Nowe tomy serii z dokumentami Archiwum Ringelbluma

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty” oraz „Spuścizny” to najnowsze pozycje serii prezentującej dokumenty z Archiwum Ringelbluma –  podziemnego archiwum getta warszawskiego. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dofinansowała ich wydanie w ramach programu Projekty Wydawnicze. Serię publikowane jest przez Żydowski Instytut Historyczny oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawskiego to pełen rozmachu projekt, który objął swym zasięgiem całą okupowaną Polskę. Jednym z pól działalności zespołu ?Oneg Szabat? było gromadzenie wszelkiego rodzaju materiałów, które miały przedstawić dzieje Żydów nie tylko w Warszawie, lecz także w innych miastach i miasteczkach pod okupacją niemiecką.

6 tom dokumentów Archiwum Ringelbluma „Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty” zawiera różnorodne materiały dotyczące losu Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (poza Warszawą) w latach 1939-1942. Czytelnik znajdzie w nim relacje i dzienniki, dokumenty urzędowe i osobiste, listy prywatne i oficjalne zarządzenia. Ich treścią jest życie codzienne w gettach prowincjonalnych, walka o byt, skomplikowane stosunki z miejscowymi władzami niemieckimi i polskimi, koszmar przesiedleń. Pokazują one mało znany obraz prowincji: jest w nich miejsce na opis cierpień, ale również na opis, jak próbowano radzić sobie z nową, skrajnie trudną sytuacją wojny. Te dokumenty dają nam możliwość zajrzenia w świadomość ludzi tamtego czasu, poddanych różnym prześladowaniom, niewiedzących jeszcze, że nastąpi Zagłada, a ich notatki i kartki do rodzin to jedyne, co po nich zostanie. Zdecydowana większość dokumentów i relacji publikowanych w tym tomie ukazuje się drukiem po raz pierwszy. Wiele z nich, zniszczonych i pisanych słabo czytelnym pismem, pierwszy raz dociera do czytelnika ? nawet specjalisty.

7 tom Archiwum Ringelbluma „Spuścizny” zawiera materiały przekazane do Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego przez najbliższych współpracowników Emanuela Ringelbluma ? Rachelę Auerbach, Hersza Wassera, Eliasza Gutkowskiego i Menachema Mendla Kona. Zdeponowane przez nich listy, zaświadczenia i fragmenty notatek ukazują nam kluczowych członków ?Oneg Szabat? nie tylko jako obserwatorów i kronikarzy Zagłady, ale też jako jej ofiary. Zaproszenie na koncert, świadectwo odwszenia, list do rodziców pozwalają nam poprzez losy jednostek dotrzeć do codzienności intelektualistów żydowskich w getcie warszawskim. Dokumenty zgromadzone w tym tomie są świadectwem roli, jaką współpracownicy Archiwum odegrali zarówno w historii, jak też w życiu getta warszawskiego. Pokazują, że zgodnie z postulatem Emanuela Ringelbluma, nie tylko spisywali historię, ale też ją współtworzyli. O tej trudnej, ale ważnej roli pisze Rachela Auerbach w Notatkach: ?Nie wiem, nie mogę tego w żaden sposób zagwarantować, czy będę na siłach, a przede wszystkim, czy przeżyję. […] Możliwe, że nie pozostanie właściwy świadek naszego nieszczęścia, i może tak właśnie ma być. Bo ci, którzy naprawdę widzieli i zostali przy życiu, do końca życia będą chodzić jak nieuleczalni ocaleńcy z pożogi, jak ludzie, którzy cudem uratowali się z to?nącego statku?.

Do każdej książki dołączona jest płyta CD ze skanami dokumentów archiwalnych w wersji elektronicznej.
Obie publikacje można zamówić za pośrednictwem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego

Cofnij