Nowe zasady w realizacji projektów w działaniu 4.4 POIR. Spotkanie informacyjne dla laureatów FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza obecnych grantobiorców działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. nowych zasad w realizacji projektów.

W związku z przyjęciem przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej roli Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w Działaniu 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, zapraszamy na spotkanie informacyjne dla grantobiorców Działania 4.4 POIR, podczas którego zostaną omówione konieczne zmiany w sposobie realizacji projektów.

Spotkanie adresowane jest do laureatów programów TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY lub osób przez nich wskazanych.

Termin spotkania: 26/06/2018 (wtorek), godz. 10:30-15:30

Miejsce spotkania: siedziba FNP, ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie

Program spotkania:

10:30 ? 11:00    Rejestracja oraz kawa powitalna

11:00 ? 11:15    Plany FNP na 2018/2019

11:15 ? 11:45    Możliwości wprowadzania zmian w projektach

11:45 ? 12:45    Najważniejsze zmiany w realizacji projektów w działaniu 4.4 PO IR

12:45 ? 13:00    Przerwa kawowa

13:00 ? 14:00    Nowe zapisy w umowie o dofinansowanie

14:00 ? 14:30    Nowe warunki kwalifikowalności kosztów

14:30 ? 14:45    Nowa oferta konkursowa

14:45 ? 15:00    Sesja pytań i odpowiedzi

15:00 ? 15:30    Lekki poczęstunek

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 1 przedstawiciel danego projektu.

Rejestracja na spotkanie została już zakończona. 

Wszystkim laureatom, w tym osobom, które nie będą mogły wziąć udziału tym wydarzeniu, zostanie udostępnione nagranie ze spotkania.

Fot. OneHD

Logotypy_pasek_PL

Cofnij