Nowi laureaci programów Mentoring i Coaching

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła nowych laureatów programów Mentoring i Coaching, realizowanych w ramach projektu SKILLS*.

W gronie pierwszych laureatów Coachingu znalazło się 8 naukowców. Do konkursu zgłoszono 29 wniosków, z których 24 spełniały wymogi formalne. Do kolejnego etapu – rozmowy z panelem – zaproszono 10 osób i spośród nich wyłoniono pierwszych laureatów programu.

Natomiast w kolejnym już naborze do konkursu w programie Mentoring zgłosiło się 24 uczonych. 17 z nich zakwalifikowało się do kolejnego etapu i zostało zaproszonych do przedstawienia swoich planów mentoringowych w trakcie rozmowy z panelem. Do uczestników Mentoringu dołączyło z tego grona 11 osób, które planują 7-12 miesięczną współpracę z mentorami z USA, Szwajcarii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

 

*Projekt SKILLS jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Działania 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 

 

 

 

Cofnij