Nowi laureaci programu STAŻE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła nowych laureatów programu STAŻE, realizowanego w ramach projektu SKILLS*.

Do drugiego naboru w programie STAŻE  zostało zgłoszonych 97 wniosków. W kolejnym etapie – rozmowach z komisją ekspertów, wzięło udział 29 osób. Z grona tych osób wyłoniono 12 nowych uczestniczek i uczestników programu, którzy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w czasie pobytu w zagranicznej instytucji naukowej lub przedsiębiorstwie.

Laureaci programu STAŻE (II nabór):

 • dr inż. Krzysztof Churski (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski),
 • mgr inż. Bartosz Jachimczyk (Wydział Elektroniki i Automatyki, Politechnika Gdańska),
 • dr Maciej Jagielski (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski),
 • mgr inż. Paulina Kasperkiewicz (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska),
 • mgr Aleksandra Małyska (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka)
 • dr hab. Barbara Mazur (Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka),
 • mgr inż. Aleksandra Miłobędzka (Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska)
 • mgr inż. Piotr Podziemski (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska)
 • mgr Anna Supernat (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUM, Uniwersytet Gdański),
 • dr Olga Taryma-Leśniak (Wydział Lekarski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • mgr inż. Michał Wierzbicki (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie),
 • dr Dobrochna Zielińska (Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Termin składania wniosków w kolejnym naborze do programu STAŻE upływa 15 marca 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: SKILLS – Staże oraz u koordynatorów: dr Moniki Biłas-Henne (nauki humanistyczne i społeczne), tel.: 22 845 95 17, e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl oraz dr. Dariusza Łukaszewskiego (nauki ścisłe i o życiu), tel.: 22 311 84 25, kom. 604 124 840, e-mail: dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl.

*Projekt SKILLS jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Działania 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cofnij