Nowi uczestnicy programów MENTORING I COACHING

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła nowych laureatów programów MENTORING i COACHING, realizowanych w ramach projektu SKILLS*.

Do drugiego naboru w programie Coaching  zostało zgłoszonych 19 wniosków. W kolejnym etapie – rozmowach z panelem, wzięło udział 12 naukowców. Z grona tych osób wyłoniono 9 nowych uczestników programu, którzy będą mogli nawiązać współpracę z doświadczonymi coachami.

Laureaci programu Coaching (II nabór):

 • dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Piotr Fita (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
 • dr Agnieszka Gałka-Kozak (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)
 • dr Irena Grześ (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
 • dr Ewa Haman (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)
 • dr Łukasz Jochemczyk (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski)
 • dr Marta Migocka-Patrzałek (Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Dominika Polkowska (Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr Mateusz Strzelecki (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski)

Natomiast w kolejnym naborze do programu Mentoring zgłosiło się 16 uczonych, zaś 13 z nich wzięło udział w rozmowach z panelem recenzenckim. Biorąc pod uwagę rekomendacje panelu, Zarząd Fundacji wyłonił 9 nowych uczestników programu, którzy nawiążą współpracę z uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Laureaci programu Mentoring:

 • dr Marzena Ciechomska (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu)
 • dr Leszek Grzanka (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie)
 • dr Agata Jurkowska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  w Krakowie)
 • dr inż. Katarzyna Nawrotek (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka)
 • dr Agnieszka Niemczynowicz (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr inż. Natalia Szkaradek (Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • dr Rafał Urniaż (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr Daniel Załuski Collegium Medicum (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Tomasz Żuradzki (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Termin składania wniosków w kolejnym naborze do programów Mentoring i Coaching upływa 12 stycznia 2015 r.

Więcej informacji na temat obu programów mogą Państwo znaleźć na stronach: SKILLS-Mentoring FNP i SKILLS-Coaching oraz u koordynatora: Jakuba Rytki, tel.: 22 311 84 28, 604 128 299, e-mail: rytka@fnp.org.pl

 
*Projekt SKILLS jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Działania 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cofnij