Nowość w ofercie FNP – Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wprowadza do swojej oferty nową propozycję ? Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego.

Celem Stypendium jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Roczne Stypendium może być przyznane zarówno naukowcom z Polski jak i z zagranicy. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji – kandydatów do konkursu zgłaszają imiennie zaproszeni uczeni z całego świata. Wyboru laureata dokonuje Kapituła, w której skład wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: prof. Rémi Brague z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i L?Université Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu, prof. Wolf Lepenies z Freie Universität w Berlinie, prof. Mark Lilla z Columbia University w Nowym Jorku, Sir Noel Malcolm z All Souls College w Oksfordzie, prof. Steven Nadler z University of Wisconsin-Madison w USA, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Karol Tarnowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Konkurs o Stypendium będzie organizowany raz na dwa lata. Pierwszy właśnie został ogłoszony ? nominacje będą przyjmowane do 30 czerwca br.

Ustanowienie Stypendium jest wyrazem chęci uhonorowania dorobku prof. Leszka Kołakowskiego, jednego z najwybitniejszych umysłów drugiej połowy XX wieku, a także promowania polskiej myśli filozoficznej na świecie. Sprzyjać temu mają mechanizmy konkursowe ? międzynarodowa Kapituła oraz międzynarodowy tryb nominacji kandydatów, którzy będą zgłaszani przez wybitnych uczonych z całego świata ? mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wybierając laureata Stypendium, Kapituła będzie analizować dorobek naukowy kandydatów oraz ich plany badawcze na najbliższych 12 miesięcy.

Wysokość Stypendium w pierwszym konkursie wynosi 90 000 zł. Stypendium jest finansowane ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w tym ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. Prof. Leszka Kołakowskiego.

Kontakt prasowy: Dominika Wojtysiak, tel. 022 845 95 41; 698 931 944; email: dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij