Nowość w serii Monografie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Książka Karoliny Górniak-Prasnal ?Otwieranie wszechświata?. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka to nowa pozycja, która ukazała się w serii wydawniczej Monografie FNP.

W swoim studium autorka przedmiotem interpretacji czyni projekty poetyckie dwojga polskich powojennych awangardystów, Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej. Ich twórczość poetycka i koncepcje poezji zostały poddane lekturze relacyjnej ? wybrane utwory zestawiono ze sobą i zanalizowano zarówno na tle współdzielonych inspiracji literackich i filozoficznych, jak i udokumentowanej w listach, esejach i archiwaliach wieloletniej przyjaźni dwojga twórców. Lektura materiałów zgromadzonych w archiwach rzuca nowe światło na perspektywy interpretacyjne dla poezji Karpowicza i Miłobędzkiej.

W książce scharakteryzowano dwa częściowo pokrewne, lecz znacząco odmienne awangardowe projekty poetyckie, a szczególną uwagę poświęcono wewnątrztekstowemu dialogowi, niewystarczająco eksplorowanemu w dotychczasowych badaniach. Rozprawa jest próbą ustalenia miejsca Karpowicza i Miłobędzkiej na tle historii modernizmu i awangardy w Polsce. Wybrany sposób lektury umożliwia pokazanie, w jaki sposób te dwa poetyckie idiomy, czytane równolegle, dialogują ze sobą, a jednocześnie manifestują swoją odmienność.

Metafora otwarcia jest motywem wiodącym całej książki, stanowiąc łącznik między tematyką poszczególnych rozdziałów, ale też symbolizując metodę czytania tej poezji, ponieważ głównym celem rozprawy jest pokazanie, jak awangardowe dzieła poetyckie, uznawane za hermetyczne, mogą otworzyć się przed czytelnikiem.

***

Dr Karolina Górniak-Prasnal jest literaturoznawczynią, komparatystyką i redaktorką. Jej zainteresowania badawcze obejmują XX- i XXI-wieczną poezję polską oraz anglojęzyczną, komparatystykę literacką, historię modernizmu oraz ruchów awangardowych i neoawangardowych, literaturę eksperymentalną, a także zjawiska intermedialne we współczesnej poezji i najnowsze metodologie badawcze.

***

Na początku lutego 2023 r. w ramach cyklu Wielogłos o Monografiach FNP odbędzie się spotkanie poświęcone rozprawie Karoliny Górniak-Prasnal.

 

Dowiedz się więcej o:

 

Monografie FNP to prestiżowa seria oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.

Informacji o programie Monografie i nowych konkursach udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

Cofnij