Nowości w serii Monografie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że w serii wydawniczej Monografie FNP ukazały się dwa nowe tytuły: „Konieczność rewolucji? Teorie francuskich goszystów w maju i czerwcu 1968 roku” autorstwa dr Anny Winkler oraz „Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku” dr Patrycji Bąkowskiej.

Dr Anna Winkler zajmuje się historią intelektualną radykalnej lewicy, zwłaszcza francuskim goszyzmem lat 50. i 60. XX wieku. Podejmowała także wybrane tematy z historii polskiego socjalizmu romantycznego (m. in. w ramach grantu Ośrodka Myśli Politycznej pt. Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej) oraz z pogranicza sztuki awangardowej i filozofii polityki.

W swojej książce „Konieczność rewolucji? Teorie francuskich goszystów w maju i czerwcu 1968” autorka prowadzi czytelnika przez zagmatwany labirynt goszystowskich interpretacji, umieszczając je na szerokim tle przemian społeczno-politycznych i ideowych Francji lat 50. i 60. i pokazując, jak zerwanie z dwiema dominującymi dotychczas w społeczeństwie francuskim narracjami (komunistyczną i gaullistowską) pomogło wyrazić Francuzom ich niezadowolenie – a także sformułować nowe żądania dotyczące otaczającej ich rzeczywistości.

Więcej informacji o autorce i książce

Dr Patrycja Bąkowska zajmuje się literaturą i kulturą oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem dokonujących się w jego obrębie przemian antropologicznych, tożsamościowych i estetycznych. W badaniach naukowych stara się korzystać z metodologii oferowanych przez współczesną humanistykę.

Jej książka „Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku” wyrasta z przekonania, że twórczość takich poetów, jak między innymi Franciszek Karpiński, Adam Jerzy Czartoryski, Józef Morelowski, Jan Paweł Woronicz, Hugo Kołłątaj czy Cyprian Godebski, przynosi wiele pytań dotyczących kwestii fundamentalnych, związanych z problematyką tożsamości zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Więcej informacji o autorze i książce

Obie publikacje są dostępne w sprzedaży internetowej Wydawnictwa UMK oraz w księgarniach akademickich w całej Polsce.

MONOGRAFIE FNP to prestiżowa seria oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.

Więcej informacji o:

Informacji o programie MONOGRAFIE i kolejnych edycjach konkursu udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

 

Cofnij