Nowości w serii Monografie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z przyjemnością informujemy, że nasza seria wydawnicza MONOGRAFIE FNP wzbogaciła się o dwa nowe tytuły: ?Wolni i zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego?, autorstwa Agaty Błoch oraz ?Prawdopodobieństwo w retoryce antycznej?, Marka Hermanna. 

Dr Agata Błoch specjalizuje się w historii kolonialnego Imperium Portugalskiego. Zajmuje się historią społeczną, grupami podporządkowanymi, teoriami postkolonialnymi oraz historyczną analizą sieci. Prowadzi zajęcia w Zakładzie Brazylianistyki w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków (ANPUH). Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis.

W swojej książce ?Wolni i Zniewoleni. Głosy grup podporządkowanych w historii imperium portugalskiego? autorka opowiada historię ludzi z peryferii kolonialnego imperium portugalskiego, którzy kiedyś zamieszkiwali obszar dzisiejszej Brazylii, Angoli, Gwinei-Bissau oraz atlantyckich archipelagów Wysp Zielonego Przylądka i Wysp Świętego Tomasza. Wśród nich znajdziemy nie tylko ludy autochtoniczne, ale także Żydów uciekających przed prześladowaniem religijnym, żydowskich konwertytów czy Muzułmanów oraz Cyganów skazanych wyrokiem sądów inkwizycyjnych i cywilnych, a także czarownice i przestępców. Raz wolni, raz zniewoleni. Ich stopień podporządkowania różnił się w zależności od takich czynników jak płeć, stopień asymilacji, relacje z panem oraz miejsce w strukturze sieci.  Celem tej książki było wydobycie tych głosów i przyjrzenie się bliżej, kto z nich aktywnie i świadomie uczestniczył w budowaniu kolonialnego imperium portugalskiego, a kto na zawsze zniknął z kart historii.

Marek Hermann, filolog klasyczny, wykładowca języka łacińskiego i literatury antycznej w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek poświęconych problematyce astralnej w literaturze rzymskiej. Obecnie zajmuje się antyczną sztuką wymowy i jej oddziaływaniem na współczesne teorie retoryczne. Opublikował liczne artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych, w których analizuje zagadnienia prawdy i prawdopodobieństwa, figur retorycznych, mnemoniki, pathos i ethos, metod argumentacji w retoryce antycznej.

Książka ?Prawdopodobieństwo w retoryce antycznej? poświęcona jest antycznemu prawdopodobieństwu retorycznemu, odnoszącemu się do wiary, do zaufania, do przesądów, czasami do pojęcia antytezy prawdy. Dla starożytnych teoretyków sztuki wymowy, prawdopodobieństwo było jednym z ważniejszych instrumentów argumentacyjnych. Współcześni mówcy korzystają, często nieświadomie, z instrumentów wypracowanych już przez retorykę starożytną, a jednym z takich narzędzi jest właśnie prawdopodobieństwo.

MONOGRAFIE FNP to prestiżowa seria oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.

Więcej informacji o:

Informacji o programie MONOGRAFIE i nowych konkursach udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

Cofnij