Nowości w serii Monografie FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że w serii wydawniczej Monografie FNP ukazały się dwa nowe tytuły: ?Opera, ciała, technologie. Strategie współdziałania w XXI wieku? autorstwa dr Sabiny Macioszek oraz ?Ekstaza, horror, solidarność. Wymiary bezosobowości w prozie Clarice Lispector? dra Wojciecha Sawali.

Dr Sabina Macioszek zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi współpracy człowieka i nowych technologii, a także przenikaniem się badań naukowych, sztuki i praktyk życia codziennego. W książce ?Opera, ciała, technologie? autorka omawia najnowsze opery, zestawiając rozmaite zjawiska artystyczne, społeczne i naukowe, które są analizowane przez ekspertów zajmujących się różnymi obszarami wiedzy. Na konkretne opery spogląda przez pryzmat teorii performatyków, kulturoznawców oraz badaczy technonauki i technokultury.

Więcej informacji o autorce i książce

Dr Wojciech Sawala to literaturoznawca, iberysta i komparatysta, prowadzi badania nad dwudziestowieczną prozą narracyjną Ameryki Łacińskiej oraz związkami literatury z filozofią, (bio)polityką, religią, antropologią i dyskursem naukowym. Książka, która właśnie ukazała się w serii Monografie FNP, jest poświęcona prozie najwybitniejszej dwudziestowiecznej pisarki brazylijskiej, Clarice Lispector (1920-1977). Przyjęte w niej ramy teoretyczne odwołują się do stosowanego przez Roberta Esposito pojęcia ?biopolityki afirmatywnej? ? ujmowanego tutaj w dyskusji z Foucaultem i Agambenem, przy jednoczesnym uwzględnieniu głosów autorów takich jak Eliade, Giddens i Bielik-Robson. Perspektywa ta wiąże się z postulatem ponownego przemyślenia i dowartościowania ?bezosobowości?, pojęcia kluczowego dla zrozumienia antropologicznych, metafizycznych, etycznych i politycznych implikacji dzieł Lispector.

Więcej informacji o autorze i książce

Obie publikacje są dostępne w sprzedaży internetowej Wydawnictwa UMK oraz w księgarniach akademickich w całej Polsce.

MONOGRAFIE FNP to prestiżowa seria oryginalnych i odkrywczych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyłanianych w konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej od 1994 roku.

Więcej informacji o:

Informacji o programie MONOGRAFIE i kolejnych edycjach konkursu udziela koordynatorka programu dr Karolina Marcinkowska, karolina.marcinkowska@fnp.org.pl, tel. (22) 311 84 31.

 

Cofnij