Nowy model współpracy nauki i biznesu

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego i fundusz Black Pearls VC chcą wspierać polskie startupy, które opracowały unikatowe, zaawansowane technologie o dużym potencjale rynkowym.

Ten wyjątkowy w Polsce model współpracy pomiędzy instytucjami ze świata nauki i biznesu zakłada wspólne, aktywne poszukiwanie projektów m.in. w środowisku naukowym, zapewnienie im wsparcia menedżerskiego, kapitału inwestycyjnego oraz pomocy w wejściu na rynek międzynarodowy.

Jednym z kluczowych elementów współpracy ma stać się nowy fundusz typu venture capital, za pomocą którego FNP, ALK i BPVC oraz inwestorzy prywatni – zamierzają wspierać projekty z obszaru Deep Tech – tj. przedsięwzięcia oparte na wyjątkowych, skalowalnych i trudnych do skopiowania technologiach opracowanych przez polskie startupy. Koncepcja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w złożonym do programu Starter Polskiego Funduszu Rozwoju wniosku, który zakłada stworzenie funduszu o kapitale 65 mln PLN.

Jesteśmy bardzo zainteresowani wspieraniem współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem. Interesują nas m.in. obszary charakteryzujące się rosnącym zaangażowaniem nauki, gdzie ścisłe powiązanie uczelni i instytutów z firmami sprzyja powstawaniu specyficznego rodzaju startupów, jakimi są spółki typu spin-off, oraz intensywniejszemu przepływowi kadr z nauki do biznesu – mówi Adam Zieliński, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

W powstającym funduszu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapewni nie tylko kapitał inwestycyjny, ale także – dzięki roli wiodącej instytucji w Polsce wspierającej badania naukowe – dostęp do innowacyjnych projektów wywodzących się z szeroko rozumianego środowiska naukowego. Warto przypomnieć, że początkiem współpracy Fundacji i funduszu Black Pearls VC było zaangażowanie FNP w zarządzany przez Black Pearls fundusz Life Quality Technologies (LQT II), w ramach którego wspierane są projekty badawczo-rozwojowe dotyczące technologii poprawiających jakość życia.

Od lat zachęcamy najlepszych polskich naukowców, których wyniki badań mają potencjał komercyjny, aby samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami podejmowali próby wejścia na rynek. Angażując się we współpracę z tak doświadczonymi partnerami jak Black Pearls VC, czy Akademia Leona Koźmińskiego i łącząc nasze kompetencje, będziemy w stanie zaoferować naukowcom jeszcze jeden interesujący instrument wsparcia – tym razem nie mający charakteru grantowego lecz inwestycyjny. Chcemy wysłać naukowcom jasny komunikat – wierzymy w to, co robicie,  jesteśmy gotowi angażować się w wasze projekty i akceptujemy wysokie ryzyko biznesowe z tym związane. Jeśli opracowaliście unikalną technologię lub macie obiecujące wyniki badań to spróbujcie wspólnie z nami przekuć swoją ideę w biznes – dodaje Zieliński.

Kolejną instytucją modelu zaangażowaną w tworzenie funduszu i występującą w roli inwestora jest Akademia Leona Koźmińskiego. Zaangażowanie najlepszej polskiej uczelni biznesowej zapewni wsparcie procesu inwestycyjnego poprzez wybór sprawdzonych i gotowych do rozwoju przedsięwzięć.

Jak wynika z badań Startup Poland, istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy środowiskiem startupowym a uczelniami – mówi Jan Dąbrowski (lider, koordynator KozminskiVentureLab). Wzorem najlepszych uczelni biznesowych na świecie, w ramach KozminskiVentureLab postanowiliśmy systemowo włączyć się w proces wspierania i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nasze wieloletnie doświadczenie mentorsko-doradcze oraz pozycja międzynarodowa uczelni znacząco przyczyni się do realizacji celów  funduszu.

Kolejnym elementem układanki jest fundusz Black Pearls VC, który podjął się sformowania zespołu doświadczonych menedżerów. To ten zespół będzie wyszukiwał obiecujące projekty do zainwestowania, a także wspierał je finansowo i merytorycznie, m.in. pomagając w skutecznym wejściu na rynki zagraniczne.

Jednym z najważniejszych warunków sukcesu startupu jest dobra współpraca z funduszem, który jest
w stanie dostarczyć mu wiedzę, doświadczenie i relacje niezbędne dla jego rozwoju. Wartościowi i zaangażowani inwestorzy stojący za funduszem są tak naprawdę cenniejsi niż wyłożony przez nich kapitał
mówi Piotr Pągowski, Venture Partner w Black Pearls VC. Nasza strategia zakłada budowanie sieci inwestorskiej o globalnym zasięgu, bazującej na ludziach i instytucjach, które realnie pomogą startupom w ekspansji, pozyskaniu odpowiednich zasobów intelektualnych, czy kadr. Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Akademią Leona Koźmińskiego wpisuje się w realizację tej strategii, znacznie wzbogacając naszą siatkę partnerów sięgającą rynków
w Skandynawii, Izraelu, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Kontakt prasowy:

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Dominika Wojtysiak, tel. 22 845 95 41, +48 698 931 944, email: wojtysiak@fnp.org.pl

Dodatkowe informacje o instytucjach współpracujących

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez przyznawanie grantów badawczych, indywidualnych nagród i stypendiów, a także działalność inwestycyjną – Fundacja jest jednym z inwestorów w zarządzanym przez Black Pearls VC funduszu LQT II, który inwestuje w projekty, mające na celu podnoszenie jakości życia.

Akademia Leona Koźmińskiego (zał. 1993) jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii, uznawaną według międzynarodowego rankingu „Financial Times” 2016 za najlepszą szkołą biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. ALK szczyci się też uzyskaniem trzech najważniejszych akredytacji międzynarodowych: EQUIS, AMBA i amerykańskiej AACSB, którą zdobyło zaledwie 5 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. Na rynku krajowym ALK otrzymała trzy wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej za kształcenie na kierunkach: zarządzanie, prawo, administracja. Uczelnia od 18 lat piastuje pozycję lidera wśród szkół niepublicznych (Ranking Szkół Wyższych „Perspektyw”). Jest wiceliderem wśród wszystkich szkół i wydziałów ekonomicznych. Została również uznana wg rankingu z 2016 roku za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce, w której studenci pochodzą z blisko 70 krajów. W ALK kształci się ponad 8000 osób. Ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dyscyplinach nauki o zarządzaniu, ekonomii (jako jedyna niepaństwowa szkoła wyższa w Polsce) i prawa. Akademia prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie w języku polskim i angielskim, a także studia podyplomowe, w tym doceniane przez „Financial Times” programy MBA. Akademia Leona Koźmińskiego jest również częścią ESCP Europe – najstarszej i jednej z najbardziej prestiżowych szkół biznesu w Europie z kampusami w Paryżu, Londynie, Turynie, Madrycie, Berlinie i Warszawie.www.kozminski.edu.pl

Black Pearls VC jest firmą venture capital zarządzającą funduszami typu seed oraz post-seed, koncentrującą się na wspieraniu innowacji poprawiających jakość ludzkiego życia (Life Quality Technologies). Doświadczony, interdyscyplinarny Zespół Black Pearls VC pomaga najlepszym przedsiębiorcom w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego w budowaniu firm o globalnym zasięgu. Członkowie Zespołu biorą udział w Kauffman Fellows – elitarnym programie edukacyjnym dla menedżerów VC działających w globalnej perspektywie. Firma Black Pearls VC funkcjonuje w oparciu o standardy branżowe – od 2016 roku jest członkiem organizacji Invest Europe.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Zdjęcie (JPG)_Adam Zieliński_wicedyrektor ds. działalności programowej FNP_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska – do nieodpłatnego wykorzystania

Zdjęcie (JPG)_Piotr Pągowski, Black Pearls VC Venture Partner_fot. Archiwum Black Pearls – do nieodpłatnego wykorzystania

 

***

Zdjęcie na tej stronie: Foter.com

Cofnij