Nowy skład Rady Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

25 września w siedzibie Fundacji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady FNP kadencji 2020-2024, która rozpoczęła się 1 września br., po zakończeniu kadencji Rady przypadającej na lata 2016-2020. Posiedzenie poprzedziło uroczyste spotkanie członków Rady ustępującej i rozpoczynającej się kadencji, w którym wzięła również udział dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowi członkowie Rady odebrali z rąk dotychczasowego przewodniczącego Rady, prof. Leona Gradonia, akty powołania na kadencję 2020-2024.

W skład nowej Rady zostali powołani:

? wybrani spośród członków ustępującej Rady:

  • prof. Tomasz Guzik
  • prof. Jan Kotwica
  • prof. Maria Nowakowska
  • prof. Aleksandra Łuszczyńska

? oraz z kandydatów wskazanych przez ustępującą Radę:

  • prof. Piotr Garstecki
  • prof. Grażyna Jurkowlaniec
  • prof. Tomasz Łuczak.

Członkowie Rady wybrali prof. Tomasza Guzika na przewodniczącego i prof. Grażynę Jurkowlaniec na wiceprzewodniczącą Rady.

Kadencja Rady rozpoczęła się 1 września 2020 i potrwa do 31 sierpnia 2024. Członkowie Rady, zgodnie ze Statutem FNP, są wybierani i powoływani przez Radę FNP. W jej skład wchodzi od 5 do 7 osób, a jej kadencja trwa 4 lata. Członkowie Rady muszą posiadać tytuł naukowy profesora i mogą być powoływani na kolejną kadencję tylko jeden raz.

Zdjęcie: Uczestnicy spotkania 25.09: Rada FNP kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024, Zarząd FNP, dr Anna Budzanowska, MNiSW (pierwsza z prawej w pierwszym rzędzie) i prof. Andrzej Członkowski, Zespół Doradców Rady (drugi z prawej).

Autorka zdjęcia: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Cofnij