Nowy skład Rady Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W związku z upływem czteroletniej kadencji Rady FNP przypadającej na lata 2012-2016, w ub. tygodniu, 2 czerwca powołany został jej nowy skład. W uroczystym wręczeniu aktów powołania, które odbyło się w siedzibie Fundacji, wziął udział prof. dr hab. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowi członkowie Rady odebrali z rąk dotychczasowego przewodniczącego Rady, prof. Andrzeja Jerzmanowskiego, akty powołania na kadencję 2016-2020.

W skład nowej Rady zostali powołani:

– wybrani spośród członków ustępującej Rady:

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

prof. dr hab. Wojciech Tygielski

prof. dr hab. Karol I. Wysokiński

– oraz z kandydatów wskazanych przez ustępującą Radę:

prof. dr hab. Jan Kotwica

prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

prof. dr hab. Maria Nowakowska

Kadencja Rady rozpoczyna się 1 września 2016, a kończy 31 sierpnia 2020. Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbędzie się we wrześniu br., jej członkowie wybiorą spośród swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Członkowie Rady, zgodnie ze Statutem FNP, są wybierani i powoływani przez Radę FNP.  W jej skład wchodzi od 5 do 7 osób, a jej kadencja trwa 4 lata. Członkowie Rady muszą posiadać tytuł naukowy profesora i mogą być powoływani na kolejną kadencję tylko jeden raz.

Zdjęcie: Członkowie byłej i obecnej Rady FNP. Autorką zdjęcia jest Magdalena Wiśniewska-Krasińska. 

Cofnij