?O nauce w Polsce ? zamyślenie?: premiera książki prof. Macieja W. Grabskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

28 stycznia w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Macieja W. Grabskiego pt. ?O nauce w Polsce ? zamyślenie? z udziałem wybitnych przedstawicieli polskiej nauki.

W dyskusji na temat książki i kondycji polskiej nauki uczestniczyli: prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Mirosława Marody, była wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, oraz prof. Andrzej Białas, prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof. Grabskiego w latach 1999?2014 na temat nauki w kontekstach nauczania, polityki, innowacyjności, a także przemyślenia na temat uczciwości i rzetelności w nauce oraz roli nauki w rozwoju społeczeństwa. Prof. Grabski zwraca w swojej książce uwagę, że kluczem do zapewnienia nauce przyszłości są trzy powiązane ze sobą sprawy: jakość, model kariery i intelektualna oferta dla młodych: Po pierwsze ? pisze prof. Grabski ? musimy wydać walkę bylejakości. Obserwując zmiany, jakie od kilkudziesięciu lat zachodzą w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, możemy dostrzec ciągłe obniżanie się kryterium jakości (?). Po drugie ? musimy zmienić dotychczasowy model kariery naukowej (?). Okazało się, że nie jesteśmy przygotowani do stanowiącego istotę partnerskiej współpracy działania zespołowego (?). Po trzecie wreszcie ? naszą troską musi być tworzenie intelektualnej oferty dla młodych (?). Prawdziwy problem polega na tym, by garnący się do nauki uzdolnieni młodzi ludzie znaleźli prawdziwych mistrzów, którzy autorytetem, wiedzą i optymizmem potrafiliby ten zapał ugruntować, wszczepiając wartości, które są dla nauki najcenniejsze.

Jak pisze prof. Maciej Żylicz we wstępie do książki: Profesor Grabski jest powszechnie znany jako twórca Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którą kierował przez 13 lat i która dzięki jego odważnej wizji zmieniła polski krajobraz nauki po ?89 roku. Przemyślenia zawarte w tej książce stanowią fundament, na którym FNP została zbudowana jako instytucja wspierająca ?najlepszych, aby byli jeszcze lepsi?.

Prof. Maciej Władysław Grabski urodził się 20 czerwca 1934 r. w Grabkowie.

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1960), na którym podjął pracę w 1959 r. w ówczesnej Katedrze Metaloznawstwa przekształconej w 1975 r. w Instytut Inżynierii Materiałowej (na prawach Wydziału) i wreszcie w 1995 r. – w Wydział Inżynierii Materiałowej. Doktorat uzyskał w 1967, habilitację w 1973, prof. nadzwyczajnym został w 1979, a prof. zwyczajnym w 1989 roku. W latach 1969-1970 odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Cambridge (W. Bryt). W latach 1981-1987 pełnił z wyboru przez dwie kadencje funkcje dyrektora Instytutu. W latach 1981-87 i ponownie 1991-1996: członek Senatu PW, członek i przewodniczący wielu komisji Senackich i Rektorskich. W latach 1981-85 i ponownie 1989-2005: członek komisji Etyki Zawodowej PW. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Podstaw Nauki o Materiałach.

W latach 1990-1994 w zespole ekspertów MEN. W kadencji 1991-1994 przewodniczył zespołowi Nauk Technicznych Komisji Badań Podstawowych KBN, w kolejnej kadencji 1994-1997 był wiceprzewodniczącym Komisji Badań Stosowanych KBN.

Od października 1992 r. do września 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2005 do 2012 roku był członkiem Rady Fundacji. Obecnie jest jej członkiem honorowym.

Książka ?O nauce w Polsce ? zamyślenie? została wydana przez Polską Akademią Umiejętności przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Publikację można nabyć w dziale wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności: kontakt.

zdjecie_Grabski

Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

 

Cofnij