Od 2007 roku Fundacja przyznaje Honorowe Odznaczenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżnienie to otrzymać mogą osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji. Wniosek o przyznanie Odznaczenia złożyć mogą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz jej pracownicy. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą: Prezes Fundacji, Przewodniczący Rady Fundacji, przedstawiciel pracowników Fundacji oraz osoba delegowana przez Radę FNP.

Laureaci Honorowego Odznaczenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 1. prof. Maciej Władysław Grabski
 2. prof. Marian Grynberg
 3. prof. Witold Karczewski
 4. prof. Henryk Samsonowicz
 5. prof. Janusz Sławiński
 6. prof. Andrzej Zoll
 7. dr Konrad Buschbeck
 8. prof. Barbara Skarga
 9. prof. Lech Szczucki
 10. dr Jan Krzysztof Frąckowiak
 11. Krzysztof Michalski
 12. prof. Klaus Hahlbrock
 13. dr Ewa Ger
 14. dr Beate Konze-Thomas
 15. dr Tamara Kołakowska
 16. prof. Adam Sobiczewski
 17. Krystyna Frąk
 18. Helene Zaleski
 19. Jadwiga Czartoryska

Regulamin Honorowego Odznaczenia FNP