Fundacja pragnie brać czynny udział w procesach zmian i jakościowej poprawy w polskiej nauce, m.in. poprzez wskazywanie najlepszych praktyk stosowanych z powodzeniem na całym świecie. W formie kodeksów etycznych definiuje zasady i wartości obowiązujące: pracowników FNP, laureatów i beneficjentów FNP oraz recenzentów opiniujących wnioski złożone do konkursów FNP.