FNP zespół

Wybierz dział

Pion Programowy

Zespół ds. Koordynacji Programów

Zespół ds. Międzynarodowych Agend Badawczych

Zespół ds. Finansowania Międzynarodowych Agend Badawczych

Zespół ds. Przedsiębiorczości Akademickiej

Zespół ds. Wsparcia Oceny Projektów i Komercjalizacji

Ekspert ds. Kontaktów z Przedsiębiorcami

Pion Koordynacji Finansowej

Zespół ds. Koordynacji Finansowej

Zespół ds. Obsługi Finansowej Projektów

Zespół ds. Kontroli Zewnętrznej

Zespół ds. Baz Danych

Pion Finansowo-Księgowy

Zespół ds. Rachunkowości i Podatków

Pion Organizacyjno-Personalny

Zespół ds. Personalnych

Kancelaria Fundacji

Zespół ds. Nagród, Stypendiów i Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Komunikacji, Promocji i Fundraisingu

Zespół ds. Administracyjnych i Informatycznych

Samodzielne Stanowisko ds. Ewaluacji i Analiz Programowych

Zespół ds. Prawnych i Zamówień Publicznych