zespol2

Wybierz dział

Pion Programowy

Zespół ds. Koordynacji Programów

Zespół ds. Międzynarodowych Agend Badawczych

Zespół ds. Nagród i Stypendiów

Zespół ds. Promocji i Współpracy

Zespół ds. Fundraisingu

Pion Koordynacji Finansowej

Zespół ds. Koordynacji Finansowej

Zespół ds. Obsługi Finansowej Projektów

Zespół ds. Kontroli Zewnętrznej

Zespół ds. Baz Danych

Pion Finansowo-Księgowy

Kancelaria Fundacji

Administracja

Zespół ds. Ewaluacji i Analiz Programowych

Zespół ds. Prawnych i Zamówień Publicznych

Zespół ds. Personalnych