Od ekspresji genów do zachowania ? nowa rola białka kontrolującego odczytywanie informacji zawartej w genach w regulacji zachowań społecznych

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W najnowszej pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences naukowcy z centrum doskonałości BRAINCITY znajdującym się w Instytucie Biologii Doświadczalnej, im. M. Nenckiego, PAN wykazali długofalowy związek pomiędzy wczesnymi zaburzeniami ekspresji genów, a deficytami w interakcjach społecznych.

Doktor Matylda Roszkowska i magister Anna Krysiak wraz z zespołem badaczy pracujących pod kierunkiem Profesor Katarzyny Kality w Laboratorium Neurobiologii w Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk pokazali nowy związek pomiędzy zaburzeniami w procesie odczytywania informacji zawartych w genach we wczesnym dzieciństwie, a późniejszymi deficytami w zachowaniu społecznym w życiu dorosłym.

Czytaj więcej.

Cofnij