Oferta dla laureatów programu Mistrz

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Laureaci wszystkich dotychczasowych edycji programu MISTRZ, którzy zakończyli już realizację subsydium, mogą ubiegać się o zagraniczne naukowe stypendium wyjazdowe typu sabbatical leave.

Stypendium wyjazdowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu. Wysokość stypendium wynosi średnio 4 000 euro (lub równowartość tej kwoty w innej walucie, w zależności od miejsca pobytu) i można je realizować przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Stypendium jest przyznawane na zasadach konkursowych. Można je otrzymać tylko raz. Merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków dokonują niezależni recenzenci, biorąc pod uwagę dorobek badawczy oraz dotychczasowe osiągnięcia kandydata, plan badawczy a także rangę i prestiż ośrodka naukowego wybranego przez kandydata. Decyzję o przyznaniu stypendium wyjazdowego podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie opinii recenzentów.

Wnioski można składać do 28 lutego 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2011 r.

Zapraszamy!

Cofnij