Oferta FNP dla naukowców w 2015 roku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Prezentujemy publikację informującą o ofercie programowej, jaką Fundacja będzie realizować w 2015 roku:

Oferta programowa FNP w 2015 roku

Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych Fundacja zamierza przeznaczyć – w ramach konkursów rozstrzyganych w nadchodzącym roku – ok. 10,9 mln zł ze środków własnych i ok. 16,5 mln zł ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto, w ramach zobowiązań podjętych zarówno w 2015 r., jak też w latach wcześniejszych, Fundacja przekaże beneficjentom w nadchodzącym roku 52 mln zł (w tym: 35,7 mln zł ze środków strukturalnych oraz 16,5 mln zł ze środków własnych).

W ofercie FNP w nadchodzącym roku proponujemy programy o charakterze konkursów, skierowane do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach kariery badawczej. Nowym programem w ofercie Fundacji będzie stypendium naukowe im. Leszka Kołakowskiego, o które konkurs zostanie ogłoszony w II połowie roku.

Poza dostępnymi dla różnych grup badaczy nagrodami, stypendiami i grantami, Fundacja będzie w 2015 r. kontynuować projekt SKILLS. Jego uczestnicy, poprzez różne formy działalności (szkolenia, wizyty studyjne, program stażowy, realizację projektów popularyzujących naukę, udział w programie mentoringu i coachingu, konferencje) mają możliwość rozwijania tzw. umiejętności ?miękkich?, ukierunkowanych przede wszystkim na zarządzanie w nauce, transfer technologii, komunikację naukową i współpracę interdyscyplinarną.

Zachęcamy do udziału w konkursach Fundacji!

Oferta programowa FNP w 2015 roku w wersji drukowanej jest dostępna w biurze Fundacji. Aktualizacje dotyczące zasad i przebiegu naszych konkursów w 2015 r. oraz ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe, a także informacje o na temat ewentualnych nowych propozycji programowych uruchamianych w 2015 roku będziemy na bieżąco zamieszczać na naszej stronie.

 

Cofnij