SKILLS – Akademia Menadżerów Programowych

Przejdź do AMP

Cele

Celem Akademii jest podnoszenie umiejętności w zakresie zarządzania programami grantowymi i stypendialnymi oraz zacieśnienie współpracy między menadżerami nauki w Polsce.

Adresaci

Akademia Menadżerów Programowych to oferta adresowana do pracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki oraz osób zatrudnionych na etatach naukowych w innych instytucjach działających na rzecz nauki w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Oferta

W ramach Akademii oferowane są:

 • szkolenia, seminaria i warsztaty prowadzone przez renomowanych ekspertów z Polski i z zagranicy
 • zagraniczne wyjazdy studyjne i staże w wiodących instytucjach finansujących badania naukowe za granicą.

Zajęcia w ramach Akademii odbywają się w języku angielskim.
Program Akademii obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • systemy oceny i wyboru projektów
 • nauki i szkolnictwo wyższe oraz polityka naukowa w Polsce i innych krajach
 • własność intelektualna, komercjalizacja wyników badań naukowych i transfer technologii
 • zarządzanie programem grantowym
 • monitoring i ewaluacja
 • etyka w nauce

Udział w Akademii jest dla uczestników bezpłatny. W ramach projektu SKILLS pokrywane będą między innymi koszty udziału w organizowanych przez Fundację szkoleniach, seminariach i warsztatach a także zagranicznych wyjazdach studyjnych i stażach (w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia czy dojazdu).

Procedura

Warunki udziału w Akademii Menadżerów Programowych:

 • złożenie aplikacji zawierającej: życiorys i list motywacyjny ubiegającej się o przyjęcie do Akademii osoby wraz z pisemną zgodą macierzystej instytucji kandydata/tki na jej/jego udział w Akademii
 • wzięcie udziału w przesłuchaniu przed komisją selekcyjną w wyznaczonym przez Fundację terminie
 • aplikacja zgłoszeniowa składana jest za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, http://szkolenia.fnp.org.pl

 

UWAGA! kod rejestracji: AMP7 (należy go podać na koniec procesu rejestracji w zakładce „Zapisanie”)

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.

Dodatkowe Informacje

W ramach Akademii, Fundacja współpracuje m.in. z następującymi partnerami: European Research Council Executive Agency; National Science Foundation (NSF); National Institutes of Health (NIH); National Endowment for The Humanities; Environmental Protection Agency – Small Business Innovation Research Program (SBIR); Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); Research Council of Sweden; Research Council of Norway; Research Councils of UK; National Research Council – Swiss National Science Foundation; The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO); The Dutch Technology Foundation (STW); Science Foundation Ireland; Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES); Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA); Swedish Foundation for Strategic Research (SSF); European Molecular Biology Organization (EMBO); Max Planck Association; Austrian Science Fund (FWF); Austrian Research Promotion Agency (FFG); Volkswagen Foundation; Bosch Foundation; German Academic Exchange Service (DAAD); Center for Science & Research Management (ZWM Speyer; Centre for Science and Technology Studies (CWTS).

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

 

Pliki do pobrania

Pliki archiwalne do pobrania

 • Pliki archiwalne do pobrania