ARCHEO

Nowe techniki badań archeologicznych.

Rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu 2000 r., przyznano 11 subwencji.

Cele

Celem konkursu było udzielenie jednostkom naukowym prowadzącym prace wykopaliskowe pomocy w zakupie sprzętu i wyposażenia pozwalającego na wykorzystanie w archeologii najnowszych technik i metod, udostępnionych jej obecnie przez inne dyscypliny (jak np.: biologia, geologia, chemia, fizyka).
W ramach programu rozpatrywane były również wnioski o dofinansowanie specjalistycznych analiz laboratoryjnych oraz badań interdyscyplinarnych, niezbędnych do pełnego wykorzystania efektów prac wykopaliskowych.

Adresaci

Jednostki naukowe prowadzące prace wykopaliskowe, jak też te, które wykonują badania na rzecz archeologii.

Oferta

Rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu 2000 r. Przyznano 11 subwencji placówkom z Gdańska, Giecza, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Torunia i Warszawy. Łączna kwota subwencji wyniosła ok. 1,2 mln zł.

Procedura

Konkurs

Dodatkowe Informacje

Do konkursu nadesłano 33 wnioski, w tym 9 wniosków z instytutów PAN, 13 wniosków z uczelni, 3 wnioski z instytutów branżowych, oraz 8 wniosków z muzeów, fundacji i towarzystw naukowych.

Laureaci