ARCHIWA

Ratowanie dóbr archiwalnych

Realizowany w latach 1992 – 1995

Cele

Realizowany w latach 1992 – 1995 program obejmował przede wszystkim wyposażenie pracowni konserwatorskich w archiwach państwowych, bibliotekach i muzeach, ponadto subwencjonowanie konserwacji bezcennych archiwaliów, finansowanie kwerend dotyczących poloników znajdujących się w archiwach na terenie byłego ZSRR, a także pomoc w remontach niektórych bibliotek i w zakupach wyposażenia (regały, szafy).