BITECH

Celem programu była pomoc najlepszym polskim ośrodkom, zajmujących się badaniami w zakresie biotechnologii, w zakupach aparatury badawczej.

Konkurs BITECH zrealizowano w 1995 roku.

Cele

Aby znaczące osiągnięcia w dziedzinie teorii biotechnologii mogły być przeniesione do praktyki, niezbędny jest dostęp do nowoczesnej specjalistycznej aparatury. Z myślą o tym Fundacja zorganizowała w 1995 roku konkurs o nazwie BITECH, którego celem było wspomożenie najlepszych polskich ośrodków, zajmujących się badaniami w zakresie biotechnologii, w zakupach aparatury badawczej.

Adresaci

Zespoły naukowe, działające w ramach najlepszych polskich ośrodków, głównie w wyższych uczelniach i jednostkach PAN, zajmujące się badaniami w zakresie biotechnologii.

Oferta

Na konkurs BITECH wpłynęło ponad 100 wniosków z 48 placówek naukowych na łączną kwotę ok. 22 mln zł. Na podstawie opinii ekspertów, Zarząd Fundacji wyłonił 23 laureatów konkursu, którym przyznano łącznie ponad 5,5 mln zł.

-->

Procedura

Przy rozstrzyganiu konkursu priorytet przyznano wnioskom o zakupy aparatury technologicznej, głównie instalacji bioreaktorowych i urządzeń służących rozdzielaniu i czyszczeniu substancji biologicznych.

Laureaci