CERBER

Ochrona cennych zbiorów

Program realizowany w latach 2000-2001

Cele

Pragnąc przyczynić się do lepszego zabezpieczenia cennych zbiorów, przechowywanych w placówkach naukowych, Fundacja ustanowiła w 2000 r. program CERBER, który realizowano do końca 2001 r.
Celem programu było udzielenie pomocy instytucjom naukowym w przygotowaniu i wdrożeniu systemowych rozwiązań należytego zabezpieczenia zbiorów.

Oferta

Przedmiotem dofinansowania były nowoczesne (elektroniczne i mechaniczne) systemy ochrony fizycznej najbardziej wartościowych i unikatowych zbiorów specjalnych, mających istotne znaczenie dla nauki i kultury polskiej.
W wyjątkowych, uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach, dofinansowaniem objęte były również systemy ochrony przeciwpożarowej. Program nie dotyczył zbiorów muzealnych.

Laureaci