Eksploratorium Integracji Europejskiej

Analizy i prace studialne nad procesem integracji europejskiej

W latach 2001-2005 Fundacja realizowała program Eksploratorium Integracji Europejskiej.

Cele

Do jego zadań należało:

  • prowadzenie prac studialnych nad procesem integracji europejskiej, a w szczególności nad dostosowywaniem instytucjonalnym oraz wspomaganiem finansowym sektorów nauki, postępu technologicznego i innowacji, a także nad optymalnym wykorzystaniem funduszy strukturalnych dla wsparcia tych sektorów;
  • opracowywanie na rzecz instytucji zewnętrznych analiz, ekspertyz i badań porównawczych w dziedzinie polityki naukowej, postępu technologicznego i innowacji z punktu widzenia procesów integracji;
  • zachowanie i upowszechnianie dorobku progamów Phare SCI-TECH i SCI-TECH II, jak też kontynuacja działań wspomagających europejską współpracę naukową Polski po jej wejściu do UE. Dotyczy to w szczególności wspierania Polski w jej funkcjonownaiu w Europejskim Obszarze Badawczym i realizacji Strategii Lizbońskiej.

Dodatkowe Informacje

W 2005 r. realizacja programu została przekazana Fundacji Europejskiej Współpracy Naukowej, powstałej na podstawie porozumienia pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej a Polską Akademią Nauk.

W 2007 roku FNP zakończyła współfinansowanie działalności Fundacji Europejskiej Współpracy Naukowej.