EURYI – Europejska Nagroda dla Młodego Naukowca

Wspieranie rozwoju młodego pokolenia naukowców w Europie

Polska edycja Nagrody EURYI była realizowana w 2006 roku.

Cele

Celem nagrody było zachęcenie wyjątkowo uzdolnionych, młodych naukowców z całego świata do pracy na rzecz rozwoju naukowego Europy, a tym samym wspieranie rozwoju młodego pokolenia wybitnych europejskich naukowców.

Europejska Nagroda dla Młodego Naukowca (EURYI – European Young Investigator Award) została ustanowiona w 2003 r. pod egidą EUROHORCs (European Heads of Reserach Councils), przez europejskie organizacje finansujące lub popularyzujące naukę – w celu wspierania wyróżniających się młodych naukowców z całego świata i z myślą o wkładzie w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

FNP dołączyła do grona organizacji uczestniczących w tym prestiżowym przedsięwzięciu w 2006 roku.

Adresaci

Młodzi naukowcy z całego świata (2-8 lat po doktoracie, z możliwością uwzględnienia uzasadnionych przerw w karierze naukowej).

Oferta

5-letnie finansowanie zwycięskiego projektu badawczego.

Całkowita wartość nagrody wynosiła do 1 250 000 euro, wypłacanych w rocznych ratach. Nagroda EURYI była corocznie przyznawana 25 laureatom.

Procedura

Procedura konkursowa składała się z dwóch etapów:
I etap: krajowy (koordynowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej) – wybór dwóch kandydatów do dalszego etapu konkursu,

II etap: europejski (koordynowany przez European Science Foundation) – decyzja o wyborze laureatów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje członkowskie.

Dodatkowe Informacje

Laureatami etapu krajowego zostali:

  • dr hab. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • dr Maciej Wojtkowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

W 2007 roku laureatem Nagrody EURYI został dr Maciej Wojtkowski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Całkowita wartość nagrody przyznana polskiemu laureatowi wyniosła 1 224 923,91 euro.