EXTERIUS/POZA SZLAKIEM

Wsparcie finansowe dla wyjątkowych inicjatyw o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce

 

W 2012 roku Fundacja zakończyła realizację programu i nie przewiduje dalszych naborów.

Cele

W ramach programu EXTERIUS/POZA SZLAKIEM Fundacja udziela wsparcia finansowego wyjątkowym inicjatywom o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł i nie są objęte pozostałymi programami Fundacji.

Adresaci

Do programu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki w Polsce, jak też uczeni indywidualni i zespoły naukowe.

Procedura

Dokumenty związane z zakończonymi konkursami w programie dostępne są w dziale: Pliki archiwalne do pobrania.

 

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.

Laureaci

Pliki archiwalne do pobrania