FASTKIN

Program FASTKIN – wsparcie badań z obszaru fotochemii szybkich reakcji.

Program zrealizowany w 1996 roku.

Cele

Ogłoszony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w 1997 r. konkurs FASTKIN miał na celu wsparcie badań z obszaru fotochemii szybkich reakcji poprzez udzielenie najlepszym zespołom badawczym subwencji na zakup specjalistycznej aparatury.

Oferta

Spośród 36 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł, wyłoniono 12 zespołów, którym zostały przyznane subwencje na łączną kwotę blisko 4,8 mln zł. Najwięcej subwencji otrzymały ośrodki warszawski – 4 i krakowski – 3.

-->

Procedura

Na konkurs napłynęło 36 wniosków na łączną kwotę ok. 13 mln zł od 27 zespołów z uczelni oraz 5 z placówek PAN i 2 z jednostek badawczo-rozwojowych. W oparciu o opinie powołanych przez Zarząd FNP ekspertów dokonano kwalifikacji tych wniosków i w efekcie przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniono 12 zespołów.

Laureaci