FEMIRC

Utworzenie sieci ośrodków przekazu innowacji, promujących m.in. międzynarodowy transfer technologii oraz inicjatywy europejskich regionów innowacyjnych

Cele

Celem projektu było utworzenie sieci ośrodków przekazu innowacji, promujących m.in. międzynarodowy transfer technologii oraz inicjatywy europejskich regionów innowacyjnych. Ośrodki te pełniły głównie rolę informacyjną oraz doradczą, zdobyły doświadczenie i nawiązały szereg kontaktów w środowisku zarówno naukowym, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe Informacje

Kontynuacją tego projektu jest Sieć Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC), która działa w ramach programu Innowacyjność MŚP, ustanowionego przez Komisję Europejską. Zasadniczym celem sieci IRC jest promocja innowacyjności i wymiany technologicznej między organizacjami w Europie. Działalność IRC obejmuje m.in. doradztwo konsultingowe oraz szkolenia.